geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

GODS ARM

Even op Vaders schoot,
ver van vertwijf'ling en smart,
even uit drukkende nood,
dicht aan Zijn liefdevol hart
en in Zijn veilige arm
wordt wat verkild is weer warm.

home