geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

HET VADERWOORD

Als God spreekt wijken alle machten en waar Zijn stem klinkt wordt het stil.
De kleinste zin van Hem schenkt krachten, één woord en 't gaat zo Hij het wil.
God kan op vele wijzen spreken, toch is er geen die ik doorgrond.
Hij neigt zelfs harten zoals waterbeken door enk'le klanken uit Zijn mond.

Pas dan wanneer je leert te zwijgen, je eigen stem de rust niet stoort,
zul je al meer en meer verkrijgen de zegen van dat vaderwoord.

   home