geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

KLEIN BLIJVEN

Je hoeft niet zo te groeien, blijf maar klein,
 ook als jezelf je wegen vindt.
Je mag wel lánger dan je ouders zijn,
maar nimmer gróter, lieve kind!

home