geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

LEREN

Leer te aanvaarden als iets je verdriet.
Leef met de krachten die God je dan biedt.
Leer te begrijpen wanneer het zo stormt,
dat daarin wellicht je ziel wordt gevormd.

Leer te geloven in 't zwaarst van de strijd
dat God je bemint en hemelwaarts leidt.

home