geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

MIJN JAWOORD

Ik zag een duif die nederdaalde,
een hand die op mij werd gelegd
van Hem, die eens voor mij betaalde.
Toen heb ik luid mijn "Ja!" gezegd.

Wanneer ik door een dal zal reizen,
Heer, leg Uw hand wr op mijn hoofd.
Laat mij dit "jawoord" dan bewijzen
en doen, wat ik U heb beloofd.

home