geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

OGENTAAL

Ze kwam laatst voor me staan,
te moe om door te gaan
of ook maar iets te zeggen.
Ik zocht naar een begin
om met een enk'le zin
wat in haar hart te leggen.

We stonden roerloos stil,
zij vreugdeloos en kil.
Ik vond helaas geen woorden
en met haar ogentaal
deed ze me een verhaal
dat ik nog heel lang hoorde.

home