geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

REDDING

Nog worden blinden ziende,
zoals in Jezus' tijd.
Nog gaan de kreup'len lopen,
als hen de Heer geleidt.
Nog splijten waterbeken
tot redding van degeen
die naar de hemel streven,
met God, hun Heer, alleen!

home