geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

RUIMTE

Geef God meer de ruimte bij al wat je doet,
zodat je de kracht van Zijn zegen ontmoet.

Je tobt over dingen en denkt vaak verkeerd,
waardoor je Zijn roepstem en antwoord ontbeert.

Pas als je gedachten naar Hem zijn gekeerd,
Zijn wondere wijsheid je leven regeert.

home