geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

TIJD VAN KAARSLICHT

Tijd van kaarslicht en versiering,
dennengroen en kerstfeestviering,
welke plaats neem ik hier in?
Toon ik Jezus als het Kind
dat de wereld overwint?

Tijd van na het nacht'lijk duister,
levenslicht en hemelluister,
wat draag ik bij aan 't begin
van een aarde die het Kind
elke dag opnieuw bemint?

home