geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

VADER

Hoor je wel die zachte stem, recht vanuit de hoge?
Zie je ook die twinkeling in Zijn vaderogen?
Als je zo dicht bij Hem leeft,
hoef je niets te vrezen,
kun je zelfs wat Hij je zegt in Zijn ogen lezen.

'k Weet wel, echt niet elke dag kun je Hem begroeten
of door al je tranen heen stilletjes ontmoeten,
maar soms, door een klein gebaar, hoor je Hem iets zeggen
en dan kun je al je zorg in Zijn handen leggen.

home