geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

VISSERS

God wil ons maken vissers van mensen,
voor geen stormen of golfslag beangst,
die 't anker lichten, hijsen de zeilen
met de hoop op een rijk'líjke vangst,
vissers, die 't net terstond laten liggen
als de Heer roept: "Kom achter Mij aan!",
die eigen schepen willig verlaten
en vandaag nog de haven uitgaan.

   home