geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

ZONNESCHIJN

Na de zwaarste regenvlagen komt er toch weer zonneschijn
en ook in een mensenleven zal na wanhoop vreugde zijn.

't Is zo de natuur het predikt: storm en nacht, zij blijven niet.
Zoals wolken zullen zwichten, wijkt de zorg en het verdriet.

In een nieuwe levensfase komt wat dor scheen rijk tot bloei
en krijgt wat leek afgestorven weer een ongekende groei!

home